< חזרה לכל הקורסים

קורס איפור לבמה

ענבל קפלן
נותרו מקומות

קורס איפור לבמה

ענבל קפלן
נותרו מקומות
יום שלישי בשעה 18:00-19:30

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך