< חזרה לכל הקורסים

צמחי מרפא ותבלין

ד"ר חן שרמן
נותרו מקומות

צמחי מרפא ותבלין

ד"ר חן שרמן
נותרו מקומות
ימי ראשון, 17:00- 19:30
השימוש בצמחים לריפוי של מחלות והקלה על מגוון של תסמינים - עודו עובר מדור לדור ונשמר כאוצר בלום של האנושות גם בעיצומו של העידן הטכנולוגי. בקורס נכיר עקרונות חשובים ברפואת הצמחים, ונתמקד בצמחי הרפואה והתבלין שנתברכה בהם ארצנו.

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך