< חזרה לכל הקורסים

צילום מעשי

מר גוסטבו סגורסקי
הקורס מלאלרשימת המתנה

צילום מעשי

מר גוסטבו סגורסקי
הקורס מלאלרשימת המתנה
יום חמישי 17:30-20:30
צילום מעשי - בקורס זה נלמד את יסודות הצילום. דרך התנסות מעשית בצילום ובאמצאות היכרות עם התחומים השונים והגישות הרבות בצילום. (צילום רחוב, צילום דיוקן, סביבה ונוף טבע דומם, פוטוז'ורנליזם ועוד)

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך