< חזרה לכל הקורסים

פתרון בעיות בשפת JAVA

ד"ר רבקה טאוב
הקורס מלאלרשימת המתנה

פתרון בעיות בשפת JAVA

ד"ר רבקה טאוב
הקורס מלאלרשימת המתנה
יום רביעי בין 18:00- 19:30
הקורס עוסק בנושאים בסיסיים במדעי המחשב כמו מבנה המחשב ,ספירה בינארית ,יעילות .כמו כן הקורס מקנה בסיס לתכנות מונחה עצמים בשפת Java.

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך