< חזרה לכל הקורסים

פרזנטציה וסטוריטלינג

עדי גפן
נותרו מקומות

פרזנטציה וסטוריטלינג

עדי גפן
נותרו מקומות
ימי שלישי, 17:00-18:30
כידוע, פרוייקט יכול לקום וליפול על צורת ההגשה שלו. קורס הפרזנטציות נועדה להקנות לתלמידות ולתלמידים כלים לבנייה נכונה של פרזנטציות, לתרגל זאת ולקבל משוב. הקורס בנוי משני חלקים, החלק הראשון יוקדם ללמידת הנושא ולתרגול ראשוני בנושא, החלק השני יכלול מפגשים פרטניים לצורך תרגול נוסף ו/או דיוק והכוונה לקראת פרזנטציות במסגרת הלימודים. מטרת הקורס: הכשרת התלמידות והתלמידים לבנייה והעברת פרזנטציות בצורה הטובה ביותר.

דרישות מקדימות

אין
סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך