< חזרה לכל הקורסים

עיצוב תעשייתי-עיצוב בחומרים רכים

שנית אדם
נותרו מקומות

עיצוב תעשייתי-עיצוב בחומרים רכים

שנית אדם
נותרו מקומות
ימי שלישי בין השעות 17:00-20:00
מטרת הקורס:  סדנא למחקר ולבחינת דרכים לשימוש בחומרים רכים בעיצוב מוצר, בה יתכננו,ויעצבו ויבצעו אובייקט או אביזר מיריעות טקסטיל. בסדרת הרצאות ותרגילים המשלבת תיאוריה ומיומנויות טכניות פרקטיות, ילמדו הסטודנטים כלים, טכניקות לעיבוד והפקת גזרות למבנים ומודלים בטקסטיל. את הקורס ילווה תרגיל עיצוב , בו יעצבו התלמידים מיכל טקסטילי כלשהו מחומרים רכים , יעודי לשימוש ביתי, שהוא נגזרת של צורך ספציפי אישי (משמש לפעילות מסוימת , אופייני לסוג של עבודה, וכו') תוך התייחסות לתפקודו וצורתו , ולבחון גם אספקטים סביבתיים חברתיים ואופנתיים.

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך