< חזרה לכל הקורסים

מסע בנבכי הצליל

ערן סלומון
נותרו מקומות

מסע בנבכי הצליל

ערן סלומון
נותרו מקומות
יום רביעי, בין 16:15- 17:45
קורס ייחודי בו נתחקה אחר ה"למה" במוסיקה. כלומר, לא רק על ה"מה" - מהם חוקי המוסיקה, כי אם אחר מה עומד מאחורי חוקי המוסיקה. מדוע במקלדת הפסנתר חסרים קלידים שחורים? מדוע המז'ור שמח והמינור עצוב? ועוד. הקורס עוסק לבד מתורת המוסיקה, בפיסיקה, באקוסטיקה, וברוחניות. הוא כולל הדגמות אקוסטיות, בשילוב עם יצירות מופת המראות בשטח איך העקרונות מיושמים בפועל ע"י גדולי המלחינים.

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך