< חזרה לכל הקורסים

פיתוח קול

גב' אסנת לפשיץ
נותרו מקומות

פיתוח קול

גב' אסנת לפשיץ
נותרו מקומות
יום שלישי, 19:30- 21:00
הקורס מקנה מיומנויות וטכניקות לשיפור היכולת הקולית, ע"י אימון ותרגילים הכוללים: חימום קולי, פיתוח נשימה נכונה, הגיה נכונה, חיזוק השרירים המעורבים בהפקת הקול, המרחיבים ומשפרים את המנעד הקולי של התלמידה.

דרישות מקדימות

אין
סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך