< חזרה לכל הקורסים

כתיבה עיתונאית וניו מדיה

זיו לנצ'נר
נותרו מקומות

כתיבה עיתונאית וניו מדיה

זיו לנצ'נר
נותרו מקומות
ימי רביעי, 17:00-20:15

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך