< חזרה לכל הקורסים

המוח האנושי- תפקודים גבוהים

מר נמרוד ברנט
נותרו מקומות

המוח האנושי- תפקודים גבוהים

מר נמרוד ברנט
נותרו מקומות
יום רביעי, 17:00-19:00
רובו של המוח האנושי עוסק בתפקודים גבוהים, ובקורס זה נפרק את אותם תפקודים למנגנונים הביולוגיים שעומדים מאחוריהם, ומה קורה כאשר מנגנונים אלה משתבשים. קורס זה הוא המשך מדעי המוח- מאירים את המוח. בקורס נדון במנגנונים העצביים שבבסיס תפקודי מוח "גבוהים" כגון: רגשות, מוטיבציה, למידה וזיכרון, מח ומיניות, קשב, והכרה בנוסף נלמד על המנגנונים הפגועים שבבסיס מחלות נפש. בקורס נדון בידע בסיסי על תחומי מחקר שעוסקים בניסיון להבין את המנגנונים שמאפשרים תפקודי מוח מורכבים כאלו שהם מעבר לחישה ולתנועה נכיר את פריצות הדרך שנעשו בכל אחד מהתחומים האלו וכן נבין את מגבלות ואתגרי המחקר. קורס זה מהווה המשך טבעי לקורס "מאירים את המוח".

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך