< חזרה לכל הקורסים

גנטיקה

גב' אוריה ורדי
נותרו מקומות

גנטיקה

גב' אוריה ורדי
נותרו מקומות
ימי חמישי בין השעות 16:00-17:30
להקנות לסטודנטית ידע והבנה בדרכי ההורשה של תכונות ברמת האורגניזם והאוכלוסייה ובמושגים גנטיים הקשורים בהורשה. וכן להקנות לסטודנטית מיומנות בפתרון בעיות חישוביות בגנטיקה

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך