< חזרה לכל הקורסים

גישות חשיבה בנתיב יצירתי

אסנת כהן
נותרו מקומות

גישות חשיבה בנתיב יצירתי

אסנת כהן
נותרו מקומות
יום שלישי, 16:15-17:45
הקורס יחשוף את הלומדות לכישורים ולהלכי הרוח החיוניים הדרושים כדי לטפח יצירתיות, חדשנות ופתרון בעיות יעיל. באמצעות שילוב של ידע תיאורטי, תרגילים מעשיים ויישומים בעולם האמיתי, הלומדות יפתחו את יכולות החשיבה היצירתית שלהם וילמדו כיצד ליישם אותם בהקשרים שונים.

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך