< חזרה לכל הקורסים

בינה מלאכותית- מחולל תמונות וידאו

נותרו מקומות

בינה מלאכותית- מחולל תמונות וידאו

נותרו מקומות
תאריך התחלה: 28.03.24 | תאריך סיום: 27.06.24 | ימי חמישי, 17:30-19:45

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך