< חזרה לכל הקורסים

אקולוגיה וסביבה

אביחי בנימיני וד"ר עוז בן יהודה
נותרו מקומות

אקולוגיה וסביבה

אביחי בנימיני וד"ר עוז בן יהודה
נותרו מקומות
יום שלישי/רביעי, 17:30- 19:00 (בתיאום עם הנרשמים)
בקורס נכיר את ההיבטים הסביבתיים, העיוניים והמעשיים של שמירת המאזן האקולוגי והבנת יחסי הגומלין שבין בני האדם לחי ולצומח מסביב. נערוך היכרות קצרה עם מגוון אורגניזמים והקשרם הסביבתי. נכיר פרויקטים שונים המשפרים את איכות החיים בסביבה העירונית וניתן רעיונות יישומיים אותם ניתן לממש כל אחד בביתו. הקורס יכלול גם מעבדות, טיפול בבעלי חיים וסיורים קצרים.

דרישות מקדימות

אין
סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך