< חזרה לכל הקורסים

אנגלית עסקית

נותרו מקומות

אנגלית עסקית

נותרו מקומות
20.03- 10.07 , ימי רביעי בין השעות 17:00-20:15

דרישות מקדימות

סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך