< חזרה לכל הקורסים

אנגלית עסקית

בנג'מין בירלי
נותרו מקומות

אנגלית עסקית

בנג'מין בירלי
נותרו מקומות
ימי שלישי, 17:00-20:15. תאריך התחלה 31.10
הקורס מחייב תנאי סף מבחינת רמת האנגלית. יתקיים מבדק טלפוני לפני פתיחת הקורס ואז ינתן אישור סופי להצטרפות לקורס. במידה ולא יתקבלתם לקורס הנוכחי תקבלו את העדיפות השנייה שלכם.

דרישות מקדימות

מבדק טלפוני
סילבוס

סיימת לבחור קורסים? מכאן אפשר להמשיך